Saddle cán và Kudokiotoshi một người vợ gọn gàng mà tôi đã gặp trong thành phố!